PLAN TRENINGOWY 19 - 25.04.2021
  SENIOR I OLD BOY SENIOR II KOBIETY I   JUNIOR ST 2003 JUNIOR Mł 2004  JUNIOR MŁ. 2005 TRAMPKARZ ST. I 2006 TRAMPKARZ MŁ.  2007 MŁODZIK ST. I 2008 MŁODZIK ST. II 2008 MŁODZICZKI - 2006 i mł MŁODZIK MŁ. I 2009 MŁODZIK MŁ. II 2009 ORLIK ST. I 2010 ORLIK ST. II 2010 ORLIK MŁ. I 2011 ORLIK MŁ. II 2011 ŻAK ST. I 2012 ŻAK ST. II 2012 ŻAK MŁ. 2013 I ŻAK MŁ. 2013 II Skrzat 2014 Skrzat 2015
dzień K. Kapuściński W. Grześkowiak W. Grześkowiak M. Gierałka   L. Maźwa M. Bugajski P. Łoniewski Ł. Kaczałka R. Mnich Valery Bakhno Tomasz Gendera M. Woźniak Łukasz Żegleń P. Juszczyk P. Hoffmann Kamil Kudła Łukasz Żegleń G. Burchacki L. Henriquez R. Falgier A. Błaszak P. Kleczewski D. Rogowski R. Piotrowski R. Piotrowski
    602343461 602343461 504126035   603832172 602 443 428 607 068 122 667325619 664 139 042 797255148 726 858 351 723807455 533 611 933 783170297 600887265 667167128 533 611 933 572291901 572291901 725859989 600323945 792 574 888 723 426 123 669 428 657 669 428 657
Poniedziałek TOPOLA   TOPOLA       1/4 Boisko hokejowe 1/2 ZIELNIKI GRUPA TALENT   1/4 Boisko hokejowe 1/4 Boisko hokejowe 1/4 ZIELNIKI 1/4 ZIELNIKI 1/4 Boisko hokejowe 1/4 Boisko hokejowe Orlik Orlik 1/4 Boisko hokejowe 1/4 Boisko hokejowe 1/4 Boisko hokejowe 1/4 Boisko hokejowe ORLIK ORLIK    
            ul. Sportowa 12   19:30 - 20:45   ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12     ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12 ul. Witosa ul. Witosa ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12 ul. Lipowa ul. Lipowa    
16:00 - 18:00   18:30 - 20:00       19:00 - 20:30 18:30 - 20:00 1/4 Hokej   17:30 - 19:00 15:45 - 17:15 18:00 - 19:30 18:45 - 20:00 17:15 - 18:45 15:30 - 17:00 15:15 - 16:45 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00 16:30 - 18:00 16:30 - 18:00 18:15 - 19:45 18:15 - 19:45 16:30 - 18:00    
                                                   
Wtorek TOPOLA     TOPOLA   GRUPA TALENT 1/4 Boisko hokejowe 1/4 Boisko hokejowe 1/4 ZIELNIKI 1/4 ZIELNIKI 1/2 ZIELNIKI 1/2 boisko hokejowe   Orlik GRUPA TALENT   GRUPA TALENT               Za bramką b. Główne Za bramką b. Główne
          20:00 - 21:00 ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12       ul. Sportowa 12   Ul. Lipowa 20:00 - 21:00                   ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12
16:00 - 18:00     18:30-20:00   1/2 Hokej 20:00 - 21:30 20:00 - 21:30 18:00 - 19:30 18:00 - 19:30 17:30 - 19:00 15:30 - 17:00   16:45 - 18:15 Hokejowe   14:30 - 15:45               18:15 - 19:30 16:45 - 18:00
                                b. Hokejowe                  
Środa Mecz PP   TOPOLA TOPOLA   16:00-18:00 1/4 Boisko hokejowe   1/4 ZIELNIKI 1/4 ZIELNIKI GRUPA TALENT   Orlik   1/4 Boisko hokejowe 1/4 Boisko hokejowe Orlik Orlik 1/2 Boisko główne 1/4 Boisko hokejowe 1/4 Boisko hokejowe Za bramką b. Główne ORLIK ORLIK    
Sokół Kleczew         WZPN Topola ul. Sportowa 12       16:00 - 17:15   Ul. Lipowa   ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12 ul. Witosa ul. Witosa ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12 ul. Lipowa ul. Lipowa    
17:00   18:30 - 20:00 18:30 - 20:00     20:00 - 21:30   18:00 - 19:30 18:00 - 19:30 Hokejowe   16:45 - 18:15   17:00 - 18:30 15:15 - 16:45 15:15 - 16:45 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00 16:30 - 18:00 16:30 - 18:00 18:15 - 19:30 18:15 - 19:45 16:30 - 18:00    
Wyjazd                                                  
Czwartek     TOPOLA TOPOLA     Grupa Talent
1/2 b. Hokejowe
20:00 - 21:30
2004 + 2005
  GRUPA TALENT 1/2 ZIELNIKI 1/2 ZIELNIKI Orlik
Ul. Lipowa
16:45 - 18:15
            1/2 Boisko główne 1/2 Boisko główne GRUPA TALENT   Za bramką b. Główne Za bramką b. Główne
              20:00 - 21:00                 ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12 GR A   ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12
    18:30 - 20:00 18:30 - 20:00       1/2 Hokej 17:30 - 19:00 15:45 - 17:15             16:30 - 18:00 18:15 - 19:45 15:30 - 16:45   18:15 - 19:30 16:45 - 18:00
                                    1/2 Hokej      
Piątek TOPOLA TOPOLA           1/2 ROLIBUDA 1/2 ZIELNIKI 1/2 ZIELNIKI     GRUPA TALENT
15:15 - 16:30
HOKEJOWE
1/4 Boisko hokejowe 1/4 Boisko hokejowe Orlik Orlik 1/4 Boisko hokejowe 1/4 Boisko hokejowe     ORLIK ORLIK    
          Śrem - WZPN   ul. Kosynierów         ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12 ul. Witosa ul. Witosa ul. Sportowa 12 ul. Sportowa 12     ul. Lipowa ul. Lipowa    
16:00 - 18:00 18:45 - 20:15       18:30   18:00 - 19:30 18:00 - 19:30 18:00 - 19:30     17:15 - 18:45 15:30 - 17:00 15:15 - 16:45 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00 16:30 - 18:00     18:15 - 19:45 16:30 - 18:00    
          Transport                                    
Sobota                                                    
                                                   
          10:00 CTP2 13:00   12:00-14:00       Kamionki    Książ Wielkopolski        
                  WZPN 12:00-13:30 Września     Topola - WZPN       WZPN 10:00   WZPN 15:30          
                  Września WZPN WZPN             Transport   Transport          
                                                   
                                                   
Niedziela                                       WZPN - CTP1            
                    10:00-11:15            
                              WZPN            
                ORLIK   WZPN            
                                  WITOSA   12:00            
                      10:00-11:30   Rolibuda        
                                  WZPN                
                                  ORLIK                
                                  WITOSA                
                                  11:30 -13:00