1 procent dla Polonii

Aby przekazać jeden procent swojego podatku na KS Polonia Środa Wielkopolska należy w formularzu PIT wypełnić odpowiednie dane. Obecnie wystarczy podać tylko:

 

Nazwa stowarzyszenia: KS Polonia Środa Wlkp.

Numer KRS: KRS 0000082234

Cel szczegółowy: sekcja na którą przekazujemy pieniadze

  

KS POLONIA ŚRODA WIELKOPOLSKA ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Teraz możesz przekazać 1% podatku dla organizacji działającej w Środzie Wlkp.

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU NA ROZWÓJ SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ W NASZYM KLUBIE
W sierpniu 2008 roku Klub Sportowy Polonia uzyskał status organizacji pożytku publicznego , co oznacza , że wszyscy podatnicy mogą przekazać klubowi 1% podatku.

Klub Sportowy Polonia istnieje już 90 lat i przez te lata dokłada wszelkich starań aby nasi zawodnicy - dzieci i młodzież z powiatu średzkiego mogli godnie reprezentować nasze miasto na zawodach sportowych , które odbywają się na terenie całej Polski , a nawet za granicami naszego kraju.

W związku z tym iż piłka nożna jest jednym z najpopularniejszych sportów wśród dzieci i młodzieży pragniemy rozwijać naszą sekcję , tworzyć nowe zespoły , a także zapewnić naszym już istniejącym drużynom dobre warunki pracy , które zaowocują wynikami sportowymi .

Klub działalność swą prowadzi nieodpłatnie co oznacza iż nie pobiera od zawodników żadnych opłat związanych z przynależnością do klubu dając możliwość trenowania wszystkim dzieciom zwłaszcza tym z rodzin o niższym statusie materialnym .

Na co Klub Sportowy Sekcja Piłki Nożnej przeznaczy pieniądze uzyskane z 1%

  • utrzymanie oraz rozbudowę boisk treningowych dla zawodników naszego klubu ( szatnie ,oświetlenie, budowa kolejnych boisk )
  • szkolenia dzieci i młodzieży
  • organizacja zawodów sportowych
  • organizacja turniejów halowych
  • dofinansowanie obozów sportowych
  • utworzenie nowych drużyn
  • na zakup sprzętu sportowego

 

Co to jest organizacja pożytku publicznego?

Organizacja pożytku publicznego (OPP) - termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem parti politycznych , związków zawodowych , organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych , prowadząca działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności i wolontariacie Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji.

Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne.

Na czym polega mechanizm 1%?

W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy odosób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,

podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,

podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Ostatnie spotkania

Piłka nożna

Jarota Jarocin -:- Polonia Środa
środa, 18 Kwiecień 2018 , Jarocin

Piłka ręczna

MKS Tęcza Kościan -:- KS POLONIA ŚRODA WLKP.
Sobota, 15 Maj 2021 , Kościan

Hokej na trawie

Start Gniezno 2:4 Polonia Środa
Niedziela, 23 Październik 2016 , Gniezno