OFICJALNY SERWIS KLUBU YOUTUBEINSTAGRAMTWITTERFACEBOOK

02.07.2018

Labgeo W.S. Witaszak #GraZNami!

Firma LABGEO W.S. WITASZAK działająca na rynku ogólnopolskim od 2009 roku została naszym nowym Partnerem! 

Oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, a także kontrolę jakości wszystkich asortymentów robót związanych ściśle z budownictwem drogowym, na etapie przygotowania, realizacji
i odbioru projektu.

 Nasz Partner zajmuje się badaniami środowiska gruntowo-wodnego dla celów projektowania i wykonawstwa takich inwestycji jak budynki, hale, drogi, place, mosty, elektrownie wiatrowe, linie energetyczne, rurociągi, wieże telekomunikacyjne, linie kolejowe, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, kopalnie odkrywkowe.

Siedziba firmy mieści się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Zamojskich 15E.

W ofercie naszego nowego Partnera możecie znaleźć:

1.  Badania geotechniczne i badania gruntów podczas prowadzonych robót ziemnych, badania podłoża budowli drogowych, kubaturowych i mostowych, wraz z określeniem warunków hydrogeologicznych.

2.  Opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty robót geologicznych dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne, opinie o warunkach gruntowo-wodnych.

3.  Badania laboratoryjne gruntów, ocena ich przydatności jako podłoża pod drogi i obiekty inżynierskie.

4. Sprawdzanie właściwości gruntów oraz kruszyw naturalnych z oceną przydatności do budowy nasypów, wykonywania warstw odcinających lub odsączających.

5. Badania gruntów i kruszyw pod względem przydatności do stabilizacji spoiwami lub stabilizacji mechanicznej.

6. Wykonanie i pielęgnacja próbek gruntów stabilizowanych spoiwami i próbek betonu oraz sprawdzanie cech wytrzymałościowych (badania mrozoodporności, wodoszczelności, nasiąkliwości, wytrzymałości na ściskanie).

7. Opracowanie receptur na betony zwykłe i nawierzchniowe wszystkich klas, a także stabilizacje cementem lub innymi spoiwami (silment, hydratech, wapno).

8.  Badania zanieczyszczenia gruntów (zawartość metali ciężkich i substancji ropopochodnych)

9.  Analiza chemiczna wody gruntowej.

10.  Pełna obsługa laboratoryjna na każdym etapie przygotowania i prowadzenia budowy (Laboratoria Polowe).

11.  Badania odbiorcze -  powykonawcze (planograf, wiercenia we  wszystkich rodzajach nawierzchni, podbudów).

12.  Ocena stanu istniejącej i eksploatowanej konstrukcji i nawierzchni drogowej.

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.labgeo.pl i pod numerem telefonu 660 422 637.


Najnowsze aktualności

SPONSORZY

SPONSOR GŁÓWNY
PAKIET ZŁOTY
PAKIET GRANATOWY
PAKIET BIAŁY
PARTNERZY
Serwis polonia-sroda.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.